Schrijf over uw eigen ervaringen of geef een getuigenis over Maria de Toren van David
hofke berlicum

Schrijf over uw eigen ervaringen of geef uw getuigenis weer over Maria de Toren van David. Maria stelt het op prijs dat wij opkomen voor Haar zodat Zij eens mag zegevieren als de Toren van David en door Haar bemiddeling velen zich zullen bekeren en terug keren naar Haar Zoon Jezus Christus en daardoor velen erbij mogen zijn als straks Haar Zoon op aarde wederkeert.

 

Fatima – Garabandal – Vrouwe van alle Volkeren – Toren van David
Wij zijn momenteel op de kruising van een groot en allesomvattend keerpunt in de menselijke geschiedenis. Het is vergelijkbaar met dat van de zondvloed in de tijd van Noach en de komst van Jezus in de wereld 2000 jaar geleden. Jezus en Maria geven veel authentieke tekenen opdat wij ons bewust worden van deze ernstige realiteit.

Maria en Jezus willen ons veilig leiden naar een glorieus nieuw tijdperk voor de mensheid waarin alles zal herschapen worden en het aanschijn der aarde vernieuwd zal worden;  de vervulling van “Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel”, zoals we bidden in het Onze Vader. Het paradijs van liefde zal op aarde worden gevestigd.